преглед

на търг

2900-7078

Търг 2900-7078 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2428

Дата на публикуване: 11.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 86, Средна: 476, Дребна: 71

Дърва (м³): За огрев: 511, ОЗМ: 0

Общо: 1144м³

Начална цена: 43588.00 лв.

Стъпка: 436 лв.

Гаранция: 2179.00 лв.

Първа дата: 30.01.2024, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2024

Документация за провеждане на търг

11.01.2024

Проекто-договор

11.01.2024

Протокол от проведен търг

31.01.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2024