преглед

на търг

2900-7077

Търг 2900-7077 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2426

Дата на публикуване: 11.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 21, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 256, ОЗМ: 0

Общо: 295м³

Начална цена: 18679.00 лв.

Стъпка: 187 лв.

Гаранция: 934.00 лв.

Първа дата: 30.01.2024, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2024

Документация за провеждане на търг

11.01.2024

Проекто-договор

11.01.2024

Протокол от проведен търг

31.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2024