преглед

на търг

2900-7076

Търг 2900-7076 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2425

Дата на публикуване: 11.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 150, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 344, ОЗМ: 0

Общо: 561м³

Начална цена: 24491.00 лв.

Стъпка: 245 лв.

Гаранция: 1225.00 лв.

Първа дата: 30.01.2024, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2024

Документация за провеждане на търг

11.01.2024

Проекто-договор

11.01.2024

Протокол от проведен търг

31.01.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2024