преглед

на търг

2900-7075

Търг 2900-7075 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2422

Дата на публикуване: 11.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, акдр, бк

Дървесина (м³): Едра: 64, Средна: 46, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 201, ОЗМ: 22

Общо: 337м³

Начална цена: 17901.00 лв.

Стъпка: 179 лв.

Гаранция: 895.00 лв.

Първа дата: 30.01.2024, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2024

Документация за провеждане на търг

11.01.2024

Проекто-договор

11.01.2024

Протокол от проведен търг

31.01.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2024