преглед

на търг

2100-2575

Търг 2100-2575 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1719

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 129, Средна: 140, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 549, ОЗМ: 0

Общо: 820м³

Начална цена: 37604.00 лв.

Стъпка: 375 лв.

Гаранция: 1880 лв.

Първа дата: 15.08.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване