преглед

на търг

2070-2574

Търг 2070-2574 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1738

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 178, Средна: 157, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 130, ОЗМ: 13

Общо: 487м³

Начална цена: 22727.00 лв.

Стъпка: 227 лв.

Гаранция: 1136 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване