преглед

на търг

2070-2573

Търг 2070-2573 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1737с

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 34, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 338, ОЗМ: 101

Общо: 498м³

Начална цена: 14671.00 лв.

Стъпка: 147 лв.

Гаранция: 734 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване