Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2070-2573

Търг 2070-2573 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1737с

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 34, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 338, ОЗМ: 101

Общо: 498м³

Начална цена: 14671.00 лв.

Стъпка: 147 лв.

Гаранция: 734 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване