преглед

на търг

2070-2572

Търг 2070-2572 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1736

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 794, Средна: 367, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 919, ОЗМ: 100

Общо: 2195м³

Начална цена: 88442.00 лв.

Стъпка: 884 лв.

Гаранция: 4422 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване