преглед

на търг

2070-2571

Търг 2070-2571 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1734

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, трп, брз, бврб

Дървесина (м³): Едра: 195, Средна: 528, Дребна: 130

Дърва (м³): За огрев: 1273, ОЗМ: 23

Общо: 2149м³

Начална цена: 70140.00 лв.

Стъпка: 701 лв.

Гаранция: 3507 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване