Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2070-2571

Търг 2070-2571 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1734

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, трп, брз, бврб

Дървесина (м³): Едра: 195, Средна: 528, Дребна: 130

Дърва (м³): За огрев: 1273, ОЗМ: 23

Общо: 2149м³

Начална цена: 70140.00 лв.

Стъпка: 701 лв.

Гаранция: 3507 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване