преглед

на търг

2070-2570

Търг 2070-2570 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1732

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр, брз, ак

Дървесина (м³): Едра: 185, Средна: 288, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 424, ОЗМ: 20

Общо: 932м³

Начална цена: 32959.00 лв.

Стъпка: 330 лв.

Гаранция: 1648 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване