преглед

на търг

2070-2569

Търг 2070-2569 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1730

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 161, Средна: 338, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 1047, ОЗМ: 214

Общо: 1789м³

Начална цена: 68936.00 лв.

Стъпка: 689 лв.

Гаранция: 3447 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ