преглед

на търг

2070-2568

Търг 2070-2568 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1733

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 163, Средна: 152, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 599, ОЗМ: 180

Общо: 1122м³

Начална цена: 45553.00 лв.

Стъпка: 456 лв.

Гаранция: 2278 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване