преглед

на търг

2070-2567

Търг 2070-2567 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1729

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: мжд, кдб, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 329, ОЗМ: 0

Общо: 329м³

Начална цена: 11613.00 лв.

Стъпка: 116 лв.

Гаранция: 581 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване