преглед

на търг

2070-2566

Търг 2070-2566 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1735

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб, бл, лп, тп

Дървесина (м³): Едра: 49, Средна: 147, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 888, ОЗМ: 6

Общо: 1103м³

Начална цена: 41208.00 лв.

Стъпка: 412 лв.

Гаранция: 2060 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване