преглед

на търг

2117-2565

Търг 2117-2565 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 17401

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 139, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 553, ОЗМ: 147

Общо: 942м³

Начална цена: 38024.24 лв.

Стъпка: 380 лв.

Гаранция: 1901 лв.

Първа дата: 09.08.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване