преглед

на търг

2900-2563

Търг 2900-2563 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1744

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 272, Средна: 59, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 15

Общо: 410м³

Начална цена: 24892.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1245 лв.

Първа дата: 10.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи: