Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2900-2563

Търг 2900-2563 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1744

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 272, Средна: 59, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 15

Общо: 410м³

Начална цена: 24892.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1245 лв.

Първа дата: 10.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи: