преглед

на търг

2700-2035

Търг 2700-2035 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1616E-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 339, Средна: 19, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 8

Общо: 366м³

Начална цена: 36988.72 лв.

Стъпка: 370 лв.

Гаранция: 1849 лв.

Първа дата: 28.07.2016, 12:30

Втора дата: 04.08.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване