преглед

на търг

2772-2545

Търг 2772-2545 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1715

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 209, Средна: 53, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 89, ОЗМ: 35

Общо: 393м³

Начална цена: 31806.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 1590 лв.

Първа дата: 01.08.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване