Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2772-2548

Търг 2772-2548 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1710

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 398, Средна: 125, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 94, ОЗМ: 44

Общо: 678м³

Начална цена: 58276.00 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 2914 лв.

Първа дата: 01.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване