преглед

на търг

2960-2543

Търг 2960-2543 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1711-2E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 188, Средна: 51, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 25, ОЗМ: 92

Общо: 369м³

Начална цена: 30227.68 лв.

Стъпка: 302 лв.

Гаранция: 1511 лв.

Първа дата: 27.07.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване