преглед

на търг

2960-2541

Търг 2960-2541 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1707-3E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 301, Средна: 69, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 77, ОЗМ: 129

Общо: 596м³

Начална цена: 46926.30 лв.

Стъпка: 469 лв.

Гаранция: 2346 лв.

Първа дата: 27.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване