преглед

на търг

2960-2544

Търг 2960-2544 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2-Д17-3E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 118, Средна: 50, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 46

Общо: 225м³

Начална цена: 17690.11 лв.

Стъпка: 177 лв.

Гаранция: 885 лв.

Първа дата: 27.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване