Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-2544

Търг 2960-2544 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2-Д17-3E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 118, Средна: 50, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 46

Общо: 225м³

Начална цена: 17690.11 лв.

Стъпка: 177 лв.

Гаранция: 885 лв.

Първа дата: 27.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване