преглед

на търг

2760-2034

Търг 2760-2034 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1619-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 622, Средна: 92, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 760м³

Начална цена: 69800.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 3490 лв.

Първа дата: 08.07.2016, 12:00

Втора дата: 14.07.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: