преглед

на търг

2730-2538

Търг 2730-2538 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1745

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 426, Средна: 9, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 316, ОЗМ: 15

Общо: 778м³

Начална цена: 44477.00 лв.

Стъпка: 890 лв.

Гаранция: 2224 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване