преглед

на търг

2730-2537

Търг 2730-2537 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1744

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 801, Средна: 261, Дребна: 67

Дърва (м³): За огрев: 495, ОЗМ: 20

Общо: 1644м³

Начална цена: 93037.00 лв.

Стъпка: 1861 лв.

Гаранция: 4652 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване