преглед

на търг

2850-2535

Търг 2850-2535 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1712-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здгл

Дървесина (м³): Едра: 78, Средна: 124, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 202м³

Начална цена: 13671.00 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 684 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване