преглед

на търг

2850-2534

Търг 2850-2534 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1723

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, ива

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 21, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 620, ОЗМ: 2

Общо: 672м³

Начална цена: 26461.00 лв.

Стъпка: 529 лв.

Гаранция: 1323 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване