преглед

на търг

2850-2533

Търг 2850-2533 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1722

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 223, Средна: 142, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 235, ОЗМ: 2

Общо: 603м³

Начална цена: 24004.00 лв.

Стъпка: 480 лв.

Гаранция: 1200 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване