преглед

на търг

2850-2532

Търг 2850-2532 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1720

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 66, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1389, ОЗМ: 8

Общо: 1525м³

Начална цена: 60872.00 лв.

Стъпка: 1217 лв.

Гаранция: 3044 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване