Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2850-2532

Търг 2850-2532 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1720

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 66, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1389, ОЗМ: 8

Общо: 1525м³

Начална цена: 60872.00 лв.

Стъпка: 1217 лв.

Гаранция: 3044 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване