Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2850-2536

Търг 2850-2536 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1711-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 65, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 91м³

Начална цена: 5920.00 лв.

Стъпка: 120 лв.

Гаранция: 296 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване