преглед

на търг

2850-2536

Търг 2850-2536 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1711-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 65, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 91м³

Начална цена: 5920.00 лв.

Стъпка: 120 лв.

Гаранция: 296 лв.

Първа дата: 25.07.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване