преглед

на търг

2760-2033

Търг 2760-2033 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1618-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 385, Средна: 89, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 68

Общо: 567м³

Начална цена: 48408.00 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 2420 лв.

Първа дата: 08.07.2016, 11:30

Втора дата: 14.07.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване