преглед

на търг

2500-2531

Търг 2500-2531 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 17049

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 455, ОЗМ: 0

Общо: 458м³

Начална цена: 17447.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 872 лв.

Първа дата: 21.07.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване