преглед

на търг

2500-2529

Търг 2500-2529 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 17048

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 850, ОЗМ: 0

Общо: 872м³

Начална цена: 33595.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 1680 лв.

Първа дата: 21.07.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване