преглед

на търг

2500-2528

Търг 2500-2528 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 17047

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 101, ОЗМ: 0

Общо: 101м³

Начална цена: 3838.00 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 192 лв.

Първа дата: 21.07.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване