преглед

на търг

2500-2527

Търг 2500-2527 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 17046

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 749, ОЗМ: 0

Общо: 749м³

Начална цена: 28605.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1430 лв.

Първа дата: 21.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване