преглед

на търг

1090-2525

Търг 1090-2525 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 17429

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, здгл, брз

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 115, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 155, ОЗМ: 0

Общо: 319м³

Начална цена: 7860.00 лв.

Стъпка: 79 лв.

Гаранция: 393 лв.

Първа дата: 20.07.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ