преглед

на търг

2760-2032

Търг 2760-2032 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1617-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 363, Средна: 443, Дребна: 117

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 25

Общо: 948м³

Начална цена: 72712.00 лв.

Стъпка: 950 лв.

Гаранция: 3636 лв.

Първа дата: 08.07.2016, 11:00

Втора дата: 14.07.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване