преглед

на търг

1090-2524

Търг 1090-2524 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 17426

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бм, здгл, брз

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 208, Дребна: 75

Дърва (м³): За огрев: 145, ОЗМ: 12

Общо: 477м³

Начална цена: 12696.00 лв.

Стъпка: 127 лв.

Гаранция: 635 лв.

Първа дата: 20.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ