преглед

на търг

1090-2523

Търг 1090-2523 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 17421

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 12, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 377, ОЗМ: 0

Общо: 395м³

Начална цена: 16638.00 лв.

Стъпка: 167 лв.

Гаранция: 832 лв.

Първа дата: 20.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ