преглед

на търг

2950-2521

Търг 2950-2521 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1719-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 24, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 6

Общо: 110м³

Начална цена: 9674.16 лв.

Стъпка: 193 лв.

Гаранция: 484 лв.

Първа дата: 19.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване