преглед

на търг

2950-2520

Търг 2950-2520 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1715-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 225, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 66

Общо: 307м³

Начална цена: 28976.62 лв.

Стъпка: 580 лв.

Гаранция: 1449 лв.

Първа дата: 19.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване