преглед

на търг

2950-2519

Търг 2950-2519 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1714-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 84м³

Начална цена: 8308.89 лв.

Стъпка: 166 лв.

Гаранция: 415 лв.

Първа дата: 18.07.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване