преглед

на търг

2950-2518

Търг 2950-2518 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 313, Средна: 15, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 72

Общо: 406м³

Начална цена: 35641.10 лв.

Стъпка: 713 лв.

Гаранция: 1782 лв.

Първа дата: 18.07.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване