преглед

на търг

2950-2031

Търг 2950-2031 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1627-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 113, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 140м³

Начална цена: 12700.00 лв.

Стъпка: 254 лв.

Гаранция: 635 лв.

Първа дата: 07.07.2016, 14:00

Втора дата: 14.07.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване