преглед

на търг

2950-2517

Търг 2950-2517 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1707-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 113, Средна: 14, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 27

Общо: 154м³

Начална цена: 13732.11 лв.

Стъпка: 275 лв.

Гаранция: 687 лв.

Първа дата: 18.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване