преглед

на търг

2950-2516

Търг 2950-2516 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1700-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 89, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 18

Общо: 115м³

Начална цена: 10136.03 лв.

Стъпка: 203 лв.

Гаранция: 507 лв.

Първа дата: 18.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване