преглед

на търг

2950-2515

Търг 2950-2515 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1616-7

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 41м³

Начална цена: 3340.80 лв.

Стъпка: 67 лв.

Гаранция: 167 лв.

Първа дата: 19.07.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване