преглед

на търг

2950-2514

Търг 2950-2514 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1614-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 2

Общо: 34м³

Начална цена: 3889.04 лв.

Стъпка: 78 лв.

Гаранция: 194 лв.

Първа дата: 19.07.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване