преглед

на търг

2900-2513

Търг 2900-2513 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1725

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 578, Средна: 75, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 237, ОЗМ: 73

Общо: 969м³

Начална цена: 57421.00 лв.

Стъпка: 1700 лв.

Гаранция: 2871 лв.

Първа дата: 07.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване