преглед

на търг

2900-2512

Търг 2900-2512 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1724

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 491, Средна: 99, Дребна: 70

Дърва (м³): За огрев: 249, ОЗМ: 44

Общо: 953м³

Начална цена: 60007.00 лв.

Стъпка: 1800 лв.

Гаранция: 3000 лв.

Първа дата: 07.07.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване